Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Oblastný výbor Slovenského zväzu chovateľov (OV SZCH) Pohronie - o nás

Slovenský zväz chovateľov

V roku 1999 sme zachraňovali skoro rozpadnutý OV SZCH Pohronie (vtedajší Žiar nad Hronom). Nebolo to jednoduché, no podarilo sa. Dnes OV SZCH pôsobí v rámci troch silných chovateľských okresov a to B. Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Naša snaha a snaha našich chovateľov je zachovať organizované chovateľstvo v rámci okresu, oblasti a štátu. Dnes naši členovia sú z Kremnice, Žiaru nad Hronom, Žarnovice, B. Štiavnice, okolitých obcí atď... Naša oblasť je združená pod Republikovou radou SZCH so sídlom v Bratislave (ďalej RR SZCH). Na Európskej úrovni sú Zväzy chovateľov riadené Európskym Zväzom (ďalej EE). Keď sa v spomienkach vrátime do našich začiatkov tak sme chceli naplniť základné motto SZCH - "chovám pre radosť, krásu a úžitok". Ďalším dôležitým faktorom bol chov, šľachtenie čistokrvných zvierat pre zachovanie genofondu hlavne našich národných plemien. Zjednodušene napísané chceli sme chovať kvalitné zvieratá a samo zásobiť svoje rodiny kvalitnou domácou potravinou. Väčšina našich chovateľov chová králiky, hydinu a holuby.

Medzi naše činnosti, ktoré sme organizovali a spolu organizovali patria Oblastná súťaž mladých chovateľov, Medzinárodná súťaž mladých chovateľov, Burzy zvierat v Žarnovici a aktuálne v Žiari nad Hronom, Celoštátna výstava mláďat zvierat, Oblastná výstava zvierat, Pohronská/krajská výstava zvierat, Celoštátna výstava zvierat AX Nitra.

Súťaže mladých chovateľov sme v minulosti spolu organizovali cez komisiu MCH (ďalej MCH) pri RR SZCH. Naši mladí chovatelia  vyhrali prvé ročníky Celoštátneho kola MCH. V dnešnej dobe už však sme v danej oblasti na priemernej úrovni. Naše úsilie je veľké, no nedarí sa nám do tímu dotiahnuť zanietených MCH. Vážime si však aj tých pár ktorých máme, lebo sú určite prínosom a budúcnosťou profesionálnej chovateľskej práce.

Burzy zvierat (ďalej BZZ) sme rozbehli v máji v roku 2011. Keď na prvú BZZ prišlo cez 300 ľudí v priebehu 3 hodín boli sme veľmi prekvapení. Myšlienka predaja zvierat, krmív, chovateľských pomôcok oslovila širokú laickú verejnosť. BZZ sa v rámci okresu Žarnovica stala jednou z TOP akcií. Pre nás to bolo veľké prekvapenie. BZZ sme postupne oživili o prednášky o aktuálnych problémoch a dotiahli sme na ne i veľkopredajcov zvierat. Na BZZ sa začali predávať aj veci, ktoré s chovateľstvom nesúviseli. Z tradičného priestoru v Central Parku v Žarnovici sme odišli z dôvodu jeho predaja. Aktuálne sídlo BZZ je presunuté do Žiaru nad Hronom (viac viď v sekcii Kde nás nájdete). Ročná návštevnosť na 7-mych BZZ sa pohybovala cez 1500 návštevníkov.

Oblastná výstava zvierat býva v jesenných mesiacoch kde pre širokú laickú verejnosť prezentujeme naše chovy zvierat. Je tu možnosť nakúpiť veľmi kvalitné zvieratá do svojich chovov.

Pohronská výstava zvierat býva v našej oblasti raz za 3 roky. Naposledy sme ju usporiadali v roku 2016 kde bolo vystavených 600 ks zvierat. Bola to najväčšia chovateľská akcia v našej oblasti. Výstava je spojenie štyroch silných OV SZCH a to nás Pohronia a ďalších troch OV SZCH - Zvolen, B. Bystrica a R. Sobota. V rámci našej oblasti taká výstava zvierat ako v roku 2016 určite ešte nebola.

Celoštátne výstavy sú zvyčajne dve v rámci roka. Jedna výstava je väčšinou počas Agrokomplexu Nitra a druhá je v mesiaci november tiež na AX Nitra spojená aj s výstavou Vyšehradskej štvorky. Je to "plejáda" vystavených cez 2000 ks zvierat zo SR a okolitých štátov. Tu môžeme porovnať úroveň našich chovov. Veľa našich chovateľov v OV SZCH nielenže má kvalitné zvieratá, ale aj udáva trendy. Z výstav majú naši chovatelia ocenenia - Čestná cena, Šampión SR, Majster Slovenska, Európsky Šampión a Európska medaila.

V roku 2009 sme pomáhali pri usporiadaní Európskej výstavy zvierat na AX v Nitre. V tom čase druhým najvyšším riadiacim členom RR SZCH Bratislava bol člen nášho OV SZCH a našej najväčšej ZO SZCH Horná Trnávka. Na výstave boli vystavené zvieratá z celej EU v počte cez 20 000 ks. Bola to famózna akcia a náš Zväz bol za ňu na zasadnutí EE pochválený. Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú aj Európskych výstav. Európska výstava je dobré porovnanie našich chovov a zabezpečí nám možnosť nákupu kvalitných nepríbuzných zvierat do našich chovov.

Dnešné chovateľstvo sa za posledné roky dosť zmenilo. Už to nie je len výstavnícka činnosť spojená so šľachtením krásnych zvierat podľa stanoveného štandardu vo vzorníku. Dnes je veľkou pridanou hodnotou zásobenie svojej rodiny zdravou "gazdovsky" vychovanou potravinou. Svet kvality potravín sa veľmi za posledné roky zmenil, no a to čo mi v pridomových chovoch pestujeme, sú kvalitné čistokrvné zvieratá s dobrou úžitkovosťou. Porovnanie čo i len vajíčok od našich sliepok s veľkochovom je zbytočné. Víťaz v kvalite suroviny je jasný.

V rámci SR máme troch našich členov z OV SZCH Pohronie ocenených najvyšším vyznamenaním SZCH a to ZÁPISOM DO KNIHY CTI Slovenského zväzu chovateľov - sú to p. Kasan Emil, p. Kanala Imrich a p. Čierťaský Stanislav st. Naša budúcnosť a snaha je robiť náš koníček chovateľstvo na profesionálnej úrovni a tak šíriť dobré meno OV SZCH ako i Slovenského zväzu chovateľov v rámci EU / sveta.

Spracoval: Čierťaský Stanislav ml.

Sídlo OV SZCH Pohronie Žiar nad Hronom - viď: